نویسنده = سادات هاشمی نسب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر تغییرات روزانه آب و هوا بر گردشگری استان کردستان با استفاده از روش PET

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 32-40

هوشمند عطایی؛ سادات هاشمی نسب؛ مرضیه زارعان؛ ریحانه حیدری