نویسنده = حمید گنجائیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر افت آب­ های زیرزمینی بر میزان فرونشست با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-­1 ؛ محدوده مورد مطالعه: دشت قروه

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 219-229

شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ زهرا زنگنه تبار


2. ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 133-148

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ انور مرادی