نویسنده = مجتبی یمانی
بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 89-102

مجتبی یمانی؛ عارفه شعبانی عراقی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابوالقاسم گورابی؛ نفیسه اشتری


پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 19-34

مجتبی یمانی؛ فاطمه یوسفی؛ انور مرادی؛ موسی عباسی؛ محسن برزکار


به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 27-40

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور


اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 57-61

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی


اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1384، صفحه 30-34

مجتبی یمانی