نویسنده = رضا آقاطاهر
طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 119-128

زهرا بهاری سجهرودی؛ رضا آقاطاهر؛ محسن جعفری


تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی درتجهیزات همراه

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 23-13

رضا آقاطاهر؛ سروش اجاق؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری