نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تأثیر تغییرات روزانه آب و هوا بر گردشگری استان کردستان با استفاده از روش PET

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 32-40

هوشمند عطایی؛ سادات هاشمی نسب؛ مرضیه زارعان؛ ریحانه حیدری


4. مدل سازی آماری سیلاب با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافی در حوضه بازُفت

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 57-63

هوشمند عطایی؛ ثریا علیجانی علیجانوند


5. تجزیه و تحلیل زیست اقلیم فصلى استان چهارمحال‏ و بختیارى

دوره 17، شماره 66، تابستان 1387، صفحه 46-51

هوشمند عطایی؛ ماندانا بساط زاده کرندی