نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 141-153

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی


2. واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 77-90

حسین محمدی؛ محمدحسن ماهوتچی؛ مهدی خزائی؛ اسماعیل عباسی


3. تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 70-79

حسن لشکری؛ مهدی خزایی