نویسنده = محمدرضا ثروتی
روش های پژوهش در ژئومورفولوژی

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 81-91

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری


پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)

دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 25-32

محمدرضا ثروتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سعید خضری؛ عادل منصوری


ملاحظاتی چند درباره اولین نقشه ژئومورفولوژی ایران

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 12-13

محمدرضا ثروتی