نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
1. روش های پژوهش در ژئومورفولوژی

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 81-91

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری


3. پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 25-32

محمدرضا ثروتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سعید خضری؛ عادل منصوری