نویسنده = محراب هداوند میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت ژئوپلیتیکی جزایرایران درخلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره فارسی)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 99-109

محراب هداوند میرزایی؛ آزیتا رجبی