نویسنده = جمال محمدی
نقش اصالت بخشی در تغییر مکانی طبقات اجتماعی

دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 88-94

جمال محمدی؛ یونس غلامی


ارتباط زیبایى بصرى و ایمنى در پارک هاى تفریحى شهرى

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 91-95

جمال محمدی؛ حمید رضا رخشانی نسب