نویسنده = ������������ ������
مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان با استفاده از شاخص GQI

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 35-44

حسن خسروی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب پور


ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 157-166

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی


بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران

دوره 24، شماره 96، اسفند 1394، صفحه 113-120

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی آذره