نویسنده = حمید بحیرایی
تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 57-72

حمید بحیرایی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا فرجی راد


نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 31-37

حمید بحیرایی؛ احمد اسدی


GIS در دریانوردی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1376، صفحه 24-27

حمید بحیرایی


مقدمه ای بر مونوگرافی شهرستان بروجرد

دوره 5، شماره 19، آبان 1375، صفحه 36-41

حمید بحیرایی