نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 57-72

حمید بحیرایی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا فرجی راد


3. نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 31-37

حمید بحیرایی؛ احمد اسدی


4. GIS در دریانوردی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1376، صفحه 24-27

حمید بحیرایی


5. مقدمه ای بر مونوگرافی شهرستان بروجرد

دوره 5، شماره 19، پاییز 1375، صفحه 36-41

حمید بحیرایی