نویسنده = حمید عنایتی
تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از تصاویرسنتینل-1 و تکنیک تداخل سنجی راداری

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 109-121

محمدامین قنادی؛ حمید عنایتی؛ الهه خصالی


استخراج مدل رقومی زمین از ابرنقاط با ارائه یک روش پیش رونده مورفولوژی مبنا

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 53-65

حامد امینی امیرکلایی؛ حمید عنایتی؛ مریم ویسی


بررسی نحوه تولید و انتشاراطلاعات مکانی در کشورهای توسعه یافته

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 48-53

حمید عنایتی؛ محسن حسن زاده شاهراجی


نقش سنجش از دور و روش های هوایی درکشف نشت از خطوط لوله گاز طبیعی

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 43-48

مژده ابراهیمی کیا؛ حمید عنایتی


نحوه همگن سازی رادیومتریک در تهیه ارتوفتو موزاییک

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 41-46

مژده ابراهیمی کیا؛ حمید عنایتی


لیرز اسکنر هوایى

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 54-56

حمید عنایتی ( گردآوری و تنظیم)


بررسی یک سیستم تحلیلی فتوگرامتری

دوره 4، شماره 15، آبان 1374، صفحه 20-23

حمید عنایتی