نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد DCP داده­ های Compact PolInSAR

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 83-95

امیر آقابالائی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی مهرانی


2. شناسایی خودرو در تصاویر UAV با استفاده از الگوریتم SIFT با رویکرد خوشه بندی عوارض موضعی

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 23-36

فریبرز قربانی؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز