نویسنده = علی اصغر آل شیخ
تعداد مقالات: 13
3. پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 123-136

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ حسین آقامحمدی


4. مدل سازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکه­ های عصبی مصنوعی

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 65-76

علی اصغر آل شیخ؛ سعید مهری


5. تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


6. توسعه ی یک سیستم شبیه سازی عامل- مبنا در عملیات امداد و نجات

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 59-70

نوید هوشنگی؛ علی اصغر آل شیخ


7. طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 61-71

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


8. ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 43-57

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی مدیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا حسنوی


9. مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 91-111

محمد اسکندری؛ مهدی مدیری؛ بابک امیدوار؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدعلی نکویی؛ علی علیدوستی


10. طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 97-115

سروش اجاق؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد رضا ملک؛ محمد فلاح ززولی


12. توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای پیش بینی و پایش آب گرفتگی های شهری

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 43-56

هانیه جعفری؛ علی اصغر آل شیخ


13. مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 5-20

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی