نویسنده = ������������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. مکانیابی ایستگاه های شبکه کینماتیک آنی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در سواحل جنوبی

دوره 30، شماره 117، بهار 1400، صفحه 19-32

فرزاد مرادی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ پرهام پهلوانی


2. ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


3. ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 19-34

ناصر عبدی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ روح الله کریمی


4. ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 21-42

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی