نویسنده = عباس بحرودی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 23-34

نرگس فتح الهی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ عباس بحرودی