نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی روش های تعیین وضعیت ماهواره ها با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره

دوره 30، شماره 119، پاییز 1400، صفحه 99-119

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ سیده سمیرا طالبی


2. ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 21-35

زهرا بنی مصطفوی؛ سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی


4. مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 73-79

فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی