نویسنده = بختیار فیضی زاده
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صفحه 107-117

بختیار فیضی زاده؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ حسن عابدی قشلاقی