نویسنده = بختیار فیضی زاده
تعداد مقالات: 4
1. تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال - مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 79-98

رضا پرهیزکار عیسی لو؛ خلیل ولی زاده کامران؛ بختیار فیضی زاده


4. ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صفحه 107-117

بختیار فیضی زاده؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ حسن عابدی قشلاقی