نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیر

دوره 30، شماره 119، پاییز 1400، صفحه 7-25

علیرضا طاهری دهکردی؛ سید محمد میلاد شهابی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمود رضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژاد


2. روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 15-23

علیرضا صفدری نژاد؛ مهدی مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج


3. ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده OLI در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخانه ی طیفی

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 5-26

بهنام بیگدلی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی


4. بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 95-109

هادی باباپور؛ مهدی مختارزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مدیری


5. بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 9-12

محمد جواد ولدان زوج؛ اصغر میلان لک؛ مهدی غلامعلی مجد آبادی