نویسنده = یاسر مقصودی مهرانی
برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد DCP داده­ های Compact PolInSAR

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 83-95

امیر آقابالائی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی مهرانی