نویسنده = مهدی مختارزاده
تعداد مقالات: 2
1. روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 15-23

علیرضا صفدری نژاد؛ مهدی مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج


2. بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 95-109

هادی باباپور؛ مهدی مختارزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مدیری