نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 7
3. ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 43-58

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


7. روند تغییرات اقلیمی و جغرافیای سواحل

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 18-25

تقی طاوسی