نویسنده = سعید نگهبان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 29-33

اسماعیل صالحی؛ سعید نگهبان؛ زهره جعفریان دهکردی


2. بررسى روند تغییرات در تعداد جمعیت و آبادى ‏هاى بخش آرادان (شهرستان گرمسار) درطى سال‏هاى 1385-1345

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 61-68

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه رنجبر؛ سعید نگهبان


3. تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 47-49

زهرا حجازی زاده؛ سعید نگهبان