نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

دوره 30، شماره 118، تابستان 1400، صفحه 113-126

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان


2. ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 133-148

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ انور مرادی


3. بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 51-64

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت


4. ژئوتوریسم دریچه‏ اى نو به سوى توسعه صنعت گردشگرى ایران

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 61-64

مهران مقصودی؛ بهرام نکوئی صدری


5. مطالعات ژئومورفولوژیکى با استفاده از داده ‏هاى IRS

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 77-79

مهران مقصودی (مترجم)؛ حمید بیدی (مترجم)