نویسنده = محمدرضا ملک
توصیف مکانی فضای درونی برای محیط های مردم گستر

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 109-121

سارا حق بیان؛ محمدرضا ملک


طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص محیط برای موقعیت یابی بدون مرز

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 23-33

محسن مهرابی نژاد؛ محمدرضا ملک


طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه واقعیت افزوده

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 77-90

سید وحید رضوی ترمه؛ محمدرضا ملک


بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 109-117

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک


طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 59-69

فرزاد فروزانی؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی


طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 97-115

سروش اجاق؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد رضا ملک؛ محمد فلاح ززولی


طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

دوره 24، شماره 95، آذر 1394، صفحه 5-16

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد


ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

دوره 23، شماره 92، بهمن 1393، صفحه 5-21

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک