نویسنده = محمدرضا ملک
تعداد مقالات: 12
3. توصیف مکانی فضای درونی برای محیط های مردم گستر

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 109-121

سارا حق بیان؛ محمدرضا ملک


5. طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص محیط برای موقعیت یابی بدون مرز

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 23-33

محسن مهرابی نژاد؛ محمدرضا ملک


6. طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه واقعیت افزوده

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 77-90

سید وحید رضوی ترمه؛ محمدرضا ملک


7. بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 109-117

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک


8. طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 59-69

فرزاد فروزانی؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی


9. طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 97-115

سروش اجاق؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد رضا ملک؛ محمد فلاح ززولی


10. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 5-16

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد


12. ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 5-21

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک