نویسنده = خلیل ولیزاده
تعداد مقالات: 2
1. تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال - مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 79-98

رضا پرهیزکار عیسی لو؛ خلیل ولی زاده کامران؛ بختیار فیضی زاده