نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 57-72

حمید بحیرایی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا فرجی راد


5. حاشیه‏ نشینى و امنیت

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 8-10

بهمن کارگر


7. جغرافیا و توسعه‏ ى گردشگرى

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 44-52

بهمن کارگر


8. محله گرایى و امنیت

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 19-25

بهمن کارگر