نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 113-132

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد