نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 10
3. راهبردهای مدیریت اکوهتل

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 95-101

رحیم سرور؛ شراره نورانی


4. مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 78-84

رحیم سرور؛ مهران رضایی


6. توسعه یک سیستم شبیه ‏ساز براى دستیابى به شماى کلى شبه ماهواره ‏ها در محیط شهرى

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 50-53

اسداله حقیقت؛ رحیم سرور؛ مهران رضائی


8. توانمندى‏ هاى جغرافیا در عرصه طرح ‏ریزى ناحیه ‏اى

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 53-56

رحیم سرور؛ غلامرضا کریم زاده