دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر پارادوکس «الزامات پدافند غیرعامل» با «اصول توسعه پایدارشهری» در بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی مدیری؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27455

چکیده
    حفظ و نگهد‌‌اری بافت‌های تاریخی یا بافت‌های د‌‌ارای میراث فرهنگی شهرها، از اهمیت ویژه‌ای برخورد‌‌ار است، چرا که این بافت‌ها علاوه بر ایجاد‌‌ حس هویت و برانگیختن غرور ملی، کیفیت زند‌‌گی شهروند‌‌ان را نیز ارتقاء می‌بخشند‌‌. «بهسازی»، یکی از روش‌ها و البته مناسب ترین روش مد‌‌اخله د‌‌ر بافت تاریخی شهرها می‌باشد‌‌، ...  بیشتر

بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

احمد پوراحمد؛ حسین نجفی؛ رقیه شمسی؛ محمد فعلی

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 9-15

چکیده
  موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه‌ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری وچگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین را رقم می‌زند و همواره یکی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت کاربری اراضی شهر سعد آباد پرداخته ...  بیشتر

اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 57-61

چکیده
  سوانح و حوادث طبیعى به عنوان یک معضل جهانى و به ویژه یکى از مسائل مهم و مبتلا به کشورها به ویژه ایران است که در مجامع بین المللى و انجمن‏ هاى بشر دوستانه به عنوان یک مشکل جهانى و درد مشترک انسانها مطرح و در سیاست گذارى‏ هاى کلان کشورها به عنوان یک مسئله مهم اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و سیاسى تلقى شده است. هر قدر کشورى بتواند در مهار ...  بیشتر

پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو»

محمد میره؛ احمد پوراحمد

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 52-59

چکیده
   این مقاله در مورد رویکرد کیفى در مطالعه سفر درون شهرى بحث مى‏ کند و با نقد جغرافیاى حمل و نقل کمى سنتى همراه با شناسایى نیاز به روش‏ها و نگرش‏ هاى جایگزین، درک جدیدى از تجارب سفرهاى روزانه شهرى به دست مى‏ دهد.  مقاله همچنین رویکردى را شرح مى‏ دهد که داراى این هدف است که با استفاده از یک روش‏شناسى دیالکتیکى عملى- نظرى محدودیتهاى ...  بیشتر