نویسنده = احمد پوراحمد
بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 9-15

احمد پوراحمد؛ حسین نجفی؛ رقیه شمسی؛ محمد فعلی


اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 57-61

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی


پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو»

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1385، صفحه 52-59

محمد میره؛ احمد پوراحمد