نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 186-196

زهره مریانجی؛ سید اکبر حسینی؛ حامد عباسی


2. پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 89-96

زهره مریانجی؛ حامد عباسی


4. بررسى علل وقوع سیلاب در استان همدان

دوره 14، شماره 54، تابستان 1384، صفحه 47-50

زهره مریانجی؛ حامد عباسی


6. بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 61-64

زهره مریانجی؛ رضا برهانی


7. ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 61-64

علی براتیان؛ زهره مریانجی