نویسنده = ������������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 7
2. تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 99-111

فائزه سلیمانی وسطی کلایی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی


3. بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 23-34

نرگس فتح الهی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ عباس بحرودی


5. مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 73-79

فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی


6. استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی