نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 71-83

سعید صادقیان؛ اصغر میلان؛ حامد احمدی مسینه؛ روح اله کریمی


2. ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


3. ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 19-34

ناصر عبدی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ روح الله کریمی