نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 5
3. بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 104-109

مهدی احمدی؛ امید ابراهیمی؛ آرمان قیسوندی


5. راهکارهاى اصلاح محله‏ هاى شهرى گتو نشین در تهران

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 33-40

آرمان قیسوندی