نویسنده = �������� ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج)

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 106-112

محمد معتمدی؛ آرزو قلی نژاد میرعباسی؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ حجت حاتمی نژاد


2. کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 55-84

حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ مهدی سقایی؛ حسین حاتمی نژاد