نویسنده = حامد عباسی
تعداد مقالات: 2
1. ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 186-196

زهره مریانجی؛ سید اکبر حسینی؛ حامد عباسی


2. پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 89-96

زهره مریانجی؛ حامد عباسی