نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 93-112

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور


2. تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان