نویسنده = عبدالرضا صفری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 61-72

محبوبه محمدیوسفی بهلولی احمدی؛ عبدالرضا صفری؛ آناهیتا شهبازی


2. بهبود طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 5-14

داود اکبری؛ عبدالرضا صفری؛ سعید همایونی


3. آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 5-13

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی