نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 199-217

سارا نخعی نژادفرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ مت تلفر؛ مرضیه رضایی


2. بهبود طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 5-14

داود اکبری؛ عبدالرضا صفری؛ سعید همایونی