نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی)

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 115-126

علی اکبر دماوندی؛ محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اکبر نوروزی


2. مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده ‏هاى‏ سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 (مطالعه موردى: جنوب غربى استان لرستان، منطقه پل دختر)

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 26-34

مجید دانش؛ حسینعلی بهرامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی