نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 41-48

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی


2. پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 129-146

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی