نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تأثیرات تغییر اقلیم بر آن

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 23-40

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


2. معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 5-17

مرتضی میری؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


3. برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 141-153

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی