نویسنده = حسین کلانتری خلیل آباد
مدیریت مواد زاید محیط زیست روستا و نقش آن در توسعه پایدار با تأکید بر مشارکت های مردمی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 72-78

محمد قاسمی سیانی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


طبقه ‏بندى بحران حمل و نقل در ایران و جهان

دوره 18، شماره 72، بهمن 1388، صفحه 63-70

حسین کلانتری خلیل آباد


اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 57-61

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی


آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 54-60

حسین کلانتری خلیل آباد؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف آقا صفری