نویسنده = مجید وظیفه دوست
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی (GLDAS-SMDI) درمحدوده ایران مرکزی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 179-191

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست


2. بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 43-56

مهسا پلرودی مقدم؛ سعید حمزه؛ مجید وظیفه دوست