نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 8
1. تحلیلى جغرافیایى بر وضعیت توریسم اصفهان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 48-51

حمید رضا وارثی؛ رضا مختاری ملک آبادی


2. ویژگی هاى اصفهان و خواهر خوانده ‏هایش

دوره 14، شماره 53، بهار 1384، صفحه 59-62

حمید رضا وارثی


3. ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 9-14

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی


4. جایگاه شهرهاى جدید ایران در نظام شهرسازى

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 19-23

حمید رضا وارثی


5. دنا و اکوتوریسم

دوره 11، شماره 43، پاییز 1381، صفحه 34-37

حمید رضا وارثی


6. جاذبه های توریستی کوهرنگ

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 36-40

حمید رضا وارثی


7. آپارتمان نشینی در منطقه شهری اصفهان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 46-53

حمید رضا وارثی


8. بررسی وضعیت توریسم در اصفهان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1375، صفحه 28-37

حمید رضا وارثی