نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 15-28

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رضا آقاطاهر؛ سیامک تقی زاده قلعه جوقی؛ سعید رحیمی


2. تله ژئواینفورماتیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی در راه اندازی سامانه های مدیریت بحران

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 36-41

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رحیم علی عباسپور؛ سعید رحیمی