کلیدواژه‌ها = توابع وزن شاهد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد توابع وزن - شاهد در مدلسازی ارتباط میان متغیرهای محیطی و الگوی پراکنش محوطه های باستانی مطالعه موردی: شهرستان های بروجن و لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 187-199

فخرالدین شیخی؛ ذبیح الله مسعودی نیا؛ مهدی غلامعلی فرد؛ محسن میرزایی؛ رسول موسوی بیدله