کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


3. لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 57-59

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو


4. تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 91-97

حسین حاتمی نژاد؛ مهرداد کرمی؛ فریاد پرهیز